• slider image 379
  • slider image 381
  • slider image 225
  • slider image 226
  • slider image 228
:::
伊虹.比岱 - 學校徵選 | 2024-07-03 | 點閱數: 46

花蓮縣秀林鄉三棧國民小學 113 學年度第 1 次代理教師甄選結果公告(第 1 次公告分 7 次招考)第 2 次招考甄選結果。

1.普通班代理教師,非編制內員額(非實缺),候用校長借調教育處缺,第 2 次招考未達錄取分數,故從缺,續辦 113 年 7 月 5 日(星期五)第 3 次招考。

2.本校代理教師甄選請詳第 3 招。

:::

會員登錄

圖片跑馬燈

LINE_ALBUM_20231222幸福市集活動_231225_297.jpg
LINE_ALBUM_20231222幸福市集活動_231225_297.jpg
LINE_ALBUM_20231222幸福市集活動_231225_298.jpg
LINE_ALBUM_20231222幸福市集活動_231225_298.jpg
LINE_ALBUM_20231222幸福市集活動_231225_299.jpg
LINE_ALBUM_20231222幸福市集活動_231225_299.jpg
LINE_ALBUM_20231222幸福市集活動_231225_300.jpg
LINE_ALBUM_20231222幸福市集活動_231225_300.jpg
LINE_ALBUM_20231222幸福市集活動_231225_293.jpg
LINE_ALBUM_20231222幸福市集活動_231225_293.jpg
LINE_ALBUM_20231222幸福市集活動_231225_294.jpg
LINE_ALBUM_20231222幸福市集活動_231225_294.jpg
LINE_ALBUM_20231222幸福市集活動_231225_295.jpg
LINE_ALBUM_20231222幸福市集活動_231225_295.jpg
LINE_ALBUM_20231222幸福市集活動_231225_296.jpg
LINE_ALBUM_20231222幸福市集活動_231225_296.jpg
LINE_ALBUM_20231222幸福市集活動_231225_289.jpg
LINE_ALBUM_20231222幸福市集活動_231225_289.jpg
LINE_ALBUM_20231222幸福市集活動_231225_290.jpg
LINE_ALBUM_20231222幸福市集活動_231225_290.jpg
LINE_ALBUM_20231222幸福市集活動_231225_291.jpg
LINE_ALBUM_20231222幸福市集活動_231225_291.jpg
LINE_ALBUM_20231222幸福市集活動_231225_292.jpg
LINE_ALBUM_20231222幸福市集活動_231225_292.jpg

Google 相簿跑馬燈

隨機小語

偉大人物最明顯的標誌,就是他堅強的意志。

愛迪生