• slider image 379
  • slider image 381
  • slider image 225
  • slider image 226
  • slider image 228
:::
伊虹.比岱 - 學校徵選 | 2024-07-05 | 點閱數: 50

一、依據本校 112 學年度第 9 次教評會審議決議結果辦理。

二、代理教師:正取 1 名:曾語穎;備取 3 名:備取第 1 名陳柏彰、備取第 2 名吳瑞菱、備取第 3 名林於澄。

三、錄取人員請於 113 年 7 月 8 日(星期一)上午 10 時至 12 時,攜帶所有學經歷相關證件正本及花蓮第二信用合作社存摺封面影本(曾於本校任職免附)、印章及戶口名簿(無眷屬加保免附)至本校人事室辦理報到,逾時未完成報到程序者喪失受聘資格,不得有異議。

四、本次甄選已足額錄取,故不再辦理後續招考事宜。

:::

會員登錄

圖片跑馬燈

LINE_ALBUM_20231222幸福市集活動_231225_297.jpg
LINE_ALBUM_20231222幸福市集活動_231225_297.jpg
LINE_ALBUM_20231222幸福市集活動_231225_298.jpg
LINE_ALBUM_20231222幸福市集活動_231225_298.jpg
LINE_ALBUM_20231222幸福市集活動_231225_299.jpg
LINE_ALBUM_20231222幸福市集活動_231225_299.jpg
LINE_ALBUM_20231222幸福市集活動_231225_300.jpg
LINE_ALBUM_20231222幸福市集活動_231225_300.jpg
LINE_ALBUM_20231222幸福市集活動_231225_293.jpg
LINE_ALBUM_20231222幸福市集活動_231225_293.jpg
LINE_ALBUM_20231222幸福市集活動_231225_294.jpg
LINE_ALBUM_20231222幸福市集活動_231225_294.jpg
LINE_ALBUM_20231222幸福市集活動_231225_295.jpg
LINE_ALBUM_20231222幸福市集活動_231225_295.jpg
LINE_ALBUM_20231222幸福市集活動_231225_296.jpg
LINE_ALBUM_20231222幸福市集活動_231225_296.jpg
LINE_ALBUM_20231222幸福市集活動_231225_289.jpg
LINE_ALBUM_20231222幸福市集活動_231225_289.jpg
LINE_ALBUM_20231222幸福市集活動_231225_290.jpg
LINE_ALBUM_20231222幸福市集活動_231225_290.jpg
LINE_ALBUM_20231222幸福市集活動_231225_291.jpg
LINE_ALBUM_20231222幸福市集活動_231225_291.jpg
LINE_ALBUM_20231222幸福市集活動_231225_292.jpg
LINE_ALBUM_20231222幸福市集活動_231225_292.jpg

Google 相簿跑馬燈

隨機小語

只要能培一朵花,就不妨做做會朽的腐草。

魯迅