• slider image 379
  • slider image 381
  • slider image 225
  • slider image 226
  • slider image 228
:::
蔡孟倫 - 人事、會計 | 2024-05-31 | 點閱數: 27
主旨: 函轉國立臺灣師範大學心理與教育測驗研究發展中心辦理 113 年「素養導向課室評量資源建置暨推廣計畫」之「素養導向評量」實作工作坊研習資訊,請核予所屬教師公假及協助課務調整,請查照。
說明:
一、 依據國立臺灣師範大學 113 年 5 月 29 日師大心測中字第 1131016026 號函辦理。
二、 實施計畫及相關說明請見附件。

 

正本: 本縣各公立國民中-小學、國立東華大學附設實驗國民小學、慈濟學校財團法人慈濟大學附屬高級中學國中部、慈濟學校財團法人慈濟大學附屬高級中學國小部、花蓮縣私立海星高級中學國中部、花蓮縣私立海星國民小學

 

:::

會員登錄

圖片跑馬燈

LINE_ALBUM_20231222幸福市集活動_231225_297.jpg
LINE_ALBUM_20231222幸福市集活動_231225_297.jpg
LINE_ALBUM_20231222幸福市集活動_231225_298.jpg
LINE_ALBUM_20231222幸福市集活動_231225_298.jpg
LINE_ALBUM_20231222幸福市集活動_231225_299.jpg
LINE_ALBUM_20231222幸福市集活動_231225_299.jpg
LINE_ALBUM_20231222幸福市集活動_231225_300.jpg
LINE_ALBUM_20231222幸福市集活動_231225_300.jpg
LINE_ALBUM_20231222幸福市集活動_231225_293.jpg
LINE_ALBUM_20231222幸福市集活動_231225_293.jpg
LINE_ALBUM_20231222幸福市集活動_231225_294.jpg
LINE_ALBUM_20231222幸福市集活動_231225_294.jpg
LINE_ALBUM_20231222幸福市集活動_231225_295.jpg
LINE_ALBUM_20231222幸福市集活動_231225_295.jpg
LINE_ALBUM_20231222幸福市集活動_231225_296.jpg
LINE_ALBUM_20231222幸福市集活動_231225_296.jpg
LINE_ALBUM_20231222幸福市集活動_231225_289.jpg
LINE_ALBUM_20231222幸福市集活動_231225_289.jpg
LINE_ALBUM_20231222幸福市集活動_231225_290.jpg
LINE_ALBUM_20231222幸福市集活動_231225_290.jpg
LINE_ALBUM_20231222幸福市集活動_231225_291.jpg
LINE_ALBUM_20231222幸福市集活動_231225_291.jpg
LINE_ALBUM_20231222幸福市集活動_231225_292.jpg
LINE_ALBUM_20231222幸福市集活動_231225_292.jpg

Google 相簿跑馬燈

隨機小語

人們缺乏的不是力量,而是意志。

雨果