• slider image 379
  • slider image 381
  • slider image 225
  • slider image 226
  • slider image 228
:::
研習 蔡孟倫 - 教育新知 | 2024-02-23 | 點閱數: 153
主旨: 函轉國立臺灣師範大學心理與教育測驗研究發展中心辦理 113 年素養導向課室評量資源建置暨推廣計畫「基礎推廣課程」國中及國小場,敬請轉知貴校教師報名資訊,並核予與會教師公假及協助課務調整事宜,請查照。
說明: 依據國立臺灣師範大學 113 年 2 月 20 日師大心測中字第 1131004715 號函辦理。
:::

會員登錄

圖片跑馬燈

LINE_ALBUM_20231222幸福市集活動_231225_297.jpg
LINE_ALBUM_20231222幸福市集活動_231225_297.jpg
LINE_ALBUM_20231222幸福市集活動_231225_298.jpg
LINE_ALBUM_20231222幸福市集活動_231225_298.jpg
LINE_ALBUM_20231222幸福市集活動_231225_299.jpg
LINE_ALBUM_20231222幸福市集活動_231225_299.jpg
LINE_ALBUM_20231222幸福市集活動_231225_300.jpg
LINE_ALBUM_20231222幸福市集活動_231225_300.jpg
LINE_ALBUM_20231222幸福市集活動_231225_293.jpg
LINE_ALBUM_20231222幸福市集活動_231225_293.jpg
LINE_ALBUM_20231222幸福市集活動_231225_294.jpg
LINE_ALBUM_20231222幸福市集活動_231225_294.jpg
LINE_ALBUM_20231222幸福市集活動_231225_295.jpg
LINE_ALBUM_20231222幸福市集活動_231225_295.jpg
LINE_ALBUM_20231222幸福市集活動_231225_296.jpg
LINE_ALBUM_20231222幸福市集活動_231225_296.jpg
LINE_ALBUM_20231222幸福市集活動_231225_289.jpg
LINE_ALBUM_20231222幸福市集活動_231225_289.jpg
LINE_ALBUM_20231222幸福市集活動_231225_290.jpg
LINE_ALBUM_20231222幸福市集活動_231225_290.jpg
LINE_ALBUM_20231222幸福市集活動_231225_291.jpg
LINE_ALBUM_20231222幸福市集活動_231225_291.jpg
LINE_ALBUM_20231222幸福市集活動_231225_292.jpg
LINE_ALBUM_20231222幸福市集活動_231225_292.jpg

Google 相簿跑馬燈

隨機小語

不必告訴我你讀過什麼書,從你的言談我就可以察知。

愛默生(美國)