• slider image 379
  • slider image 381
  • slider image 225
  • slider image 226
  • slider image 228
:::
公告 蕭志樺 - 教導處 | 2024-04-16 | 點閱數: 95

本校 113 學年教科書評選期程說明如下

1.教科書收件及整理: 113  3  01 日到 5 10 

2.校內教師審閱評選: 113  5 13 日到 5  17 

3.選用會議評分彙整: 113  5 20 日到 5 24 

4.選用會議開會決議: 113  5 24 

4.教科書版本選用公布: 113  5 24 日下班前

5.教科書確認採購及發書: 113  5 27 日至 113  9

教科書承辦 陳佩君老師 8260330 分機 204

:::

會員登錄

圖片跑馬燈

LINE_ALBUM_20231222幸福市集活動_231225_297.jpg
LINE_ALBUM_20231222幸福市集活動_231225_297.jpg
LINE_ALBUM_20231222幸福市集活動_231225_298.jpg
LINE_ALBUM_20231222幸福市集活動_231225_298.jpg
LINE_ALBUM_20231222幸福市集活動_231225_299.jpg
LINE_ALBUM_20231222幸福市集活動_231225_299.jpg
LINE_ALBUM_20231222幸福市集活動_231225_300.jpg
LINE_ALBUM_20231222幸福市集活動_231225_300.jpg
LINE_ALBUM_20231222幸福市集活動_231225_293.jpg
LINE_ALBUM_20231222幸福市集活動_231225_293.jpg
LINE_ALBUM_20231222幸福市集活動_231225_294.jpg
LINE_ALBUM_20231222幸福市集活動_231225_294.jpg
LINE_ALBUM_20231222幸福市集活動_231225_295.jpg
LINE_ALBUM_20231222幸福市集活動_231225_295.jpg
LINE_ALBUM_20231222幸福市集活動_231225_296.jpg
LINE_ALBUM_20231222幸福市集活動_231225_296.jpg
LINE_ALBUM_20231222幸福市集活動_231225_289.jpg
LINE_ALBUM_20231222幸福市集活動_231225_289.jpg
LINE_ALBUM_20231222幸福市集活動_231225_290.jpg
LINE_ALBUM_20231222幸福市集活動_231225_290.jpg
LINE_ALBUM_20231222幸福市集活動_231225_291.jpg
LINE_ALBUM_20231222幸福市集活動_231225_291.jpg
LINE_ALBUM_20231222幸福市集活動_231225_292.jpg
LINE_ALBUM_20231222幸福市集活動_231225_292.jpg

Google 相簿跑馬燈

隨機小語

只要能培一朵花,就不妨做做會朽的腐草。

魯迅